privacybeleid

Wij weten dat u wilt dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Daarom verzamelen we het absolute minimum om de website goed te laten werken en een aantal basisstatistieken te verzamelen.

algemeen

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

De verantwoordelijke partij in de zin van de EU General Data Protection Regulation (hierna GDPR) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten evenals andere wettelijke gegevensbeschermingsspecificaties is:

Alskar Design BV
Gedempt Hamerkanaal 253
1021KP Amsterdam
Nederland

Contactpersoon voor privacyzaken:
Andreas Knol
[email protected]

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Alskar Design BV. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, hoe wij deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel worden gedeeld met derden. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, je vindt de contactgegevens hierboven.

principes voor gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Alle informatie die verwijst naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zijn persoonsgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of het gebruikersgedrag. Informatie waarmee we niet (of slechts met onevenredig grote kosten) naar uw persoon kunnen verwijzen, bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, zijn geen persoonsgegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld verzamelen, bevragen, gebruiken, opslaan of verzenden) is altijd een wettelijke basis of uw toestemming nodig. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking is bereikt en wettelijk vastgelegde bewaarplichten niet langer van kracht zijn. Als we uw persoonlijke gegevens verwerken voor het opstellen van specifieke aanbiedingen, zullen we u vervolgens informeren over de specifieke procedures, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de respectievelijke opslagduur.
Individuele verwerkingsprocedures

Als u onze website oproept en gebruikt, verzamelen we automatisch de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en betrouwbaarheid te garanderen.

- IP-adres van de aanvragende computer
- datum en tijd van de toegang
- naam en URL van het opgevraagde bestand
- website vanwaar de toegang plaatsvindt (referrer URL)
- gebruikte browser, gebruikte terminal en, indien van toepassing, het besturingssysteem en de naam van uw toegangsprovider.

Artikel 6, lid 1, letter 1 GDPR dient als rechtsgrondslag voor de gespecificeerde gegevensverwerking. De verwerking van de opgegeven gegevens is noodzakelijk voor het maken van een website en dient dus ter ondersteuning van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf. Zodra de opgegeven gegevens niet meer nodig zijn voor het weergeven van de website, worden ze gewist. De registratie van de gegevens voor de voorbereiding van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de internetpagina. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de kant van de gebruiker.

Verdere opslag kan plaatsvinden in individuele gevallen, indien dit wettelijk is bepaald. Op onze internetpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid om contact met ons op te nemen met vermelding van persoonlijke gegevens. De hiervoor benodigde gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

In het kader van contact met ons kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

- Aanhef
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Als u contact met ons opneemt en op dat moment uw e-mailadres invult, kan dit later door ons worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief voor onze eigen soortgelijke diensten. Bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een met ons gesloten koopovereenkomst, dient Art. 6, paragraaf 1, letter b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

Er vindt geen overdracht van uw gegevens aan derden plaats in verband met de verzending van de nieuwsbrief. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in methode voor het verzenden van de nieuwsbrief, dat wil zeggen dat wij u de nieuwsbrief alleen toesturen als u uw verzoek vooraf bevestigt via een bevestigingsmail die u voor dit doel per daarin opgenomen link wordt toegestuurd. We willen er dus zeker van zijn dat alleen u zich als houder van het opgegeven e-mailadres kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Uw bevestiging hierover moet snel na ontvangst van de bevestigingsmail plaatsvinden, omdat uw abonnement op de nieuwsbrief anders automatisch uit onze database wordt gewist. De verwerking van uw e-mailadres, aanhef voor u voor het verzenden van de nieuwsbrief is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter a GDPR op de door u afgegeven toestemmingsverklaring op basis van een dubbele opt-in.

Je e-mailadres wordt bewaard zolang je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Na annulering van de verzending van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gewist. Verdere opslag kan plaatsvinden in individuele gevallen, indien dit wettelijk is bepaald. Op onze website nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via een opgesteld formulier.

Het opgeven van uw e-mailadres is zodat uw aanvraag aan u gekoppeld kan worden en u beantwoord kunt worden. Als het contactformulier wordt gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden. De eerder beschreven gegevensverwerking met als doel contact op te nemen vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, letter a GDPR op basis van de vrijwillig door u gegeven toestemming hieronder:

Toestemmingsverklaring: met het invoeren van mijn gegevens en de bevestiging van de knop "verzenden" geef ik toestemming dat mijn e-mailadres en naam worden gebruikt om mijn contactaanvraag te beantwoorden. Ik kan de toestemming voor het verkrijgen van de persoonlijke gegevens die tijdens de aanvraagprocedure zijn verkregen, te allen tijde intrekken. Zodra de door u gestelde vraag is afgehandeld en de betreffende kwestie definitief is opgehelderd, worden uw via het contactformulier verwerkte persoonsgegevens gewist. Verdere opslag kan plaatsvinden in individuele gevallen, indien dit wettelijk is bepaald.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als: U hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a GDPR, dit wettelijk is toegestaan en vereist is voor het vervullen van een contractuele relatie met u in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter b GDPR, als er een wettelijke verplichting bestaat voor de overdracht in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter c GDPR, de doorgifte is vereist in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f GDPR voor het ondersteunen van gerechtvaardigde bedrijfsbelangen evenals voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en er is geen basis voor de veronderstelling dat u een overweldigend belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens dat bescherming verdient.

cookies

We gebruiken zo min mogelijk cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die door ons naar de browser van uw terminal worden gestuurd en daar worden opgeslagen in het kader van uw bezoek aan onze internetpagina's. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Andere cookies stellen ons in staat om verschillende analyses uit te voeren.

 Cookies zijn bijvoorbeeld in staat om de door u gebruikte browser opnieuw te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website en om andere informatie aan ons door te geven. Door middel van cookies kunnen wij onder andere ons internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever voor u maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website te begrijpen en uw voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) te bepalen.

Functionele cookies zijn nodig om technische redenen, zodat u onze website kunt bezoeken en gebruik kunt maken van functies die wij aanbieden. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de volgende toepassingen: bestelprocedure, betalingsprocedure, winkelwagentje. Bovendien dragen deze cookies bij aan een veiliger gebruik van de website in overeenstemming met de regelgeving.
statistische cookies

We maken gebruik van analysetools om onze website voortdurend te optimaliseren en vraaggericht in te richten. Door middel van trackingmaatregelen is het voor ons ook mogelijk om het gebruik van onze website door bezoekers statistisch te registreren en ons online aanbod voor u verder te ontwikkelen aan de hand van de aldus verkregen kennis. Op basis van deze belangen is het gebruik van de hieronder beschreven tracking- en analysehulpmiddelen toegestaan volgens artikel 6, lid 1, pagina 1, letter f GDPR. De respectieve verwerkingsdoeleinden en de verwerkte gegevens zijn ook te vinden in de volgende beschrijving van de tracking- en analysetools.

Statcounter Analytics, een webanalysedienst van Statcounter, Guinness Enterprise Centre, Taylor's Lane, Dublin 8, Ierland ("Statcounter") wordt gebruikt op deze website. Statcounter Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, bijvoorbeeld met betrekking tot tijd, plaats en frequentie van uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Statcounter in Ierland en daar opgeslagen. Deze gegevens zijn anoniem.

Wij maken gebruik van de "Google Ads"-technologie en in dit geval van conversietracering. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als u op een van onze advertenties in Google Search klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij detecteren dat je op een specifieke advertentie hebt geklikt en op deze pagina bent terechtgekomen. Natuurlijk verkrijgen zij geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies, kunt u dit voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browser, bijvoorbeeld in de vorm dat de installatie van cookies in het algemeen wordt verhinderd. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat alleen cookies van het webadres "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

andere

links

Op onze website staan zogenaamde hyperlinks naar websites van andere leveranciers. Als u op deze hyperlinks klikt, komt u van onze website rechtstreeks op de website van de andere leveranciers terecht. U herkent dit onder andere aan de verandering van de URL. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens op deze websites van derden, aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming door deze bedrijven. Lees meer over de behandeling van uw persoonlijke gegevens door deze bedrijven rechtstreeks op deze websites.

e-mail

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Hosting2go BV. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Hosting2go BV heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
hosting

Wij maken gebruik van managed virtual private server diensten van YourHosting BV, gevestigd in Zwolle, Nederland. Persoonlijke gegevens verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden niet gedeeld met YourHosting BV.

onderzoeken

In zeer zeldzame gevallen kunnen we door de Nederlandse overheid worden verplicht om uw gegevens te delen met het doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt hieraan te voldoen en te assisteren, maar zullen wij, op basis van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokkene op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u dienovereenkomstig te identificeren.

We houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden houden we een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij gebruiken binnen ons systeem. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of gebruiken.

recht van inspectie

U behoudt te allen tijde het recht op inzage in de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren, met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

recht op correctie

U behoudt te allen tijde het recht op aanpassing van de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben of kunnen hebben op uw persoon. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het e-mailadres dat bij ons bekend is, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest om deze beperking ongedaan te maken.

recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of die tot uw persoon herleidbaar zijn, door een derde partij naar keuze worden verwerkt. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij alle verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

privacybeleidswijzigingen

We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.